PORSCHE SPORTSCAR TOGETHER DAY 9.6.2018

Pri príležitosti 70. narodenín prvého sériového vyrábaného automobilu Porsche 356, vás pozývame na Porsche Sportscar Together Day – stretnutie klasických a súčasných automobilov Porsche,  ktoré sa uskutoční na Bratislavskom hrade v sobotu 9. júna 2018 od 9:00 do 13:30 hod.

 

Porsche Sportscar Together Day
PROGRAM A POKYNY
(Vopred ďakujeme za Vašu spoluprácu pri dodržiavaní harmonogramu a pokynov, ktorá nám pomôže dosiahnuť maximálny zážitok pre Vás)
9:00 otvorenie brán podujatia pre verejnosť a registrovaných účastníkov
 • pri hlavnej bráne Hradu prejdete cez registráciu, kde Vás ďalej usmerní organizačný tím
 • rešpektujte, prosím, pokyny organizátorov a maximálnu povolenú rýchlosť v areáli 10 km/h
 • prosíme Vás, aby ste mali Váš automobil riadne odparkovaný v areáli Bratislavského hradu do 11:00 (oficiálne otvorenie podujatia), najneskôr však do 13:00 (vstup s automobilom vám bude umožnený aj po 11:00 do priestoru areálu zrazu)
11.00 hlavné otvorenie podujatia
  • predstavenie zaujímavých automobilov vo forme rozhovorov s majiteľmi a odborníkmi
  • súťaže vo forme kvízov v Chillout zóne

 

 • hudobné vystúpenia speváčok Lea Daniš a Andrea Turčina
 • DJ Ludovit

 

Moderátorka podujatia: Lea Daniš
Je zabezpečené občerstvenie „Food Truck“, kde si môžete kúpiť rôzne druhy jedál, kávu a podobne. Počas podujatia môžete samozrejme využiť čas aj na prehliadku mesta alebo Bratislavského hradu.
V Chillout zóne si môžete zobrať lehátko alebo deku a vychutnať  si atmosféru hradného parku so svojimi priateľmi a samozrejme sa zapojiť do súťažných kvízov o drobné ceny.
13.00 – 13.30 zoraďovanie kolóny automobilov Porsche
 • keďže nás podľa predbežných odhadov bude viac ako 150 automobilov, dôrazne prosíme o dodržiavanie dopravných predpisov, pokynov organizátorov a Polície
 • trasa bude nasledovná: Staré Mesto – Patrónka – diaľnica D2 smer Brno – pri Lozorne zídeme z diaľnice D2 a pokračujeme smerom na Pernek a Pezinskú Babu až po Motel na vrchu Pezinská Baba
14:30 – 15:00 príjazd na Pezinskú Babu, Motel na vrchu Pezinská Baba
 • tu sa oficiálne ukončuje podujatie – spravíme si podľa možností spoločné fotky na veľkom parkovisku pri moteli, ktorý je rezervovaný pre účastníkov podujatia, kde si následne môžete posedieť a dať malé občerstvenie
Právna formulka 😉
“Vzhľadom na verejnosť a účel podujatia Porsche Sportscar Together Day, ktorým je popularizácia automobilov značky Porsche, svojim vstupom na podujatie organizátorovi podujatia udeľujem súhlas na zverejnenie fotografií, videí či iných obrazových záznamov zachytávajúcich svoju podobizeň alebo svoj majetok, na webovej stránke www.porschefans.sk a na sociálnych sieťach facebook a instagram komunity Porsche Fans Slovakia.

Porsche Sportscar Together Day

(Thanks in advance for your cooperation with time schedule and all the instructions. It will help us to reach the best experience for you.)

PROGRAM AND INSTRUCTIONS

9:00 opening of the event for the public and registered participants 

– at the main gate of the Bratislava Castle you will go through the registration process, where the organizing team will guide you further

– please respect instructions of the organizer, maximum allowed speed in the area is ​​10 km/h

– we would like to ask you to park your car correctly in the area of the castle before 11:00 (official opening time of the event), but no later than 13:00 (you will be able to enter the area with your car also after 11:00).

11:00 official opening of the event

– introducing interesting cars in the form of interviews with owners and experts

– knowledge contests in the Chillout Zone

– musical performances of singers Lea Daniš and Andrea Turčina

– DJ Ludovit

Event moderator: Lea Daniš

“Food Truck” with variety of dishes and beverages will be provided for you with possibility of refreshments for a fee. 

During the event, you can also spend time by exploring the Old city or the Bratislava Castle.

In the Chillout Zone you can take a lounger or blanket and enjoy the atmosphere of the castle park with your friends or take part in knowledge quizzes for small prices.

13.00 – 13.30 Creating of Porsche cars convoy

 • according to rough estimates there will be more than 150 cars, we strictly ask you to respect  traffic regulations and  instructions of the organizer and the Police
 • the route will be as follows: Staré Mesto (Old town) – Patrónka – motorway D2 direction Brno – near Lozorno we leave the D2 and continue towards Pernek and to the Motel on the hill of Pezinská Baba 

Because of motorway there is need to have a valid vignette. You can buy it via https://eznamka.sk/en

14:30 – 15:00 Arrival to Pezinská Baba

 • at this place we officially end the event 
 • we will take photos of a parking lot full of Porsche cars
 • in the Motel you can then sit and take a small snack

Legal agreement 😉

“Due to the public character and to the purpose of the Porsche Sportscar Together Day event to popularize Porsche automobiles , by entering this event I allow organizer to publish photos, videos or other pictorial records capturing my likeness or property on the website www.porschefans.sk, Facebook and Instagram profiles of Porsche Fans Slovakia. ”